//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Megnehezíti az ingatlanspekulációt az illetéktörvény módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A módosítás értelmében 2020. február 1. napjától visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik a belterületbe vont ingatlan és a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének visszterhes átruházása. Az átruházó által fizetendő illeték mértéke 90 %, amelyet az ingatlan állami adóhatóság által megállapított szerzéskori forgalmi értéke és az állami adóhatóság által az átruházás időpontjára megállapított forgalmi értéke különbözete, illetve a különbözet és az értékesített vagyoni betét összes vagyoni betétben képviselt arányának szorzata után kell megállapítani. Ezekre az esetekre – kivételekkel – az illetékmentességre és illetékkedvezményekre vonatkozó általános rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.

2019. december 18.

Belterületbe vont ingatlan a módosító jogszabály szerint minden olyan ingatlan, amelyet a  tulajdonosa, vagyoni értékű jogának jogosítottja tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának fennállása ideje alatt, de az  ingatlan átruházását megelőző 10  éven belül minősítettek belterületté, ide nem értve azt az  ingatlant, amelyet az  átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy azt követően minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés útján szerzett meg.  Azután az ingatlan után is illetéket kell fizetni, amelyet nem az eladó, hanem a számára ajándékba adó, vagy kedvezményezett ügylet esetén a jogelőd jogosultsági időszaka minősítettek át.


A módosító törvény átmeneti rendelkezése értelmében az illetékfizetési kötelezettség csak arra az ingatlanra vonatkozik, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően történt.

 

Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

További hírek