CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció
VÁC- 8 vállalkozási/számviteli kreditpontos továbbképzési nap
időpont: 2017.11.14 09:00-16:00
helyszín: Vác Madách Imre Művelődési Ház, 2600 Vác Dr. Csányi László krt. 63.

BRUTTÓ ÁR: 25 400 Ft

Előfizetőink részére a konferencia megtekintése térítésmentes (2fő/cég);
mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség: 1fő/előfizetés

Hogyan lehetek előfizető?

Ez az előadás már lezajlott.

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése (2017) 1. nap/számvitel

Részletes program:

08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15 Aktuális számviteli kérdések 2017
1 Számviteli törvény 2017. évben kezdődő üzleti évre vonatkozó előírásai
IFRS-hez kapcsolódó módosítások:
- Bejelentési határidő módosítása
- IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása című standard kötelező alkalmazása
- Jogelőd nélkül alapított gazdálkodó is választhatja
- Kötelező áttérés annak a gazdálkodó, amelynek értékpapírjai kereskedelmét az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán az üzleti év során engedélyezték
- Az IFRS-ekről a hazai számviteli szabályozásra történő visszatérés időpontja, a saját tőke eltérő kezelésének kimutatása
- Közös tevékenység kezelése a saját tőke megfeleltetési táblában
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara feladatai között rögzíti, hogy a Kamara szakértői véleményt alakít ki az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolást érintő feltételes adómegállapítás iránti kérelmek esetében
Fedezeti ügylet új fogalma
Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételének módosítása a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz kapcsolódóan
A devizában könyvvezetést végzők számára a külföldi pénznemre szóló eszközök és források értékelési előírásának pontosítása
Tartósnak minősülő (éven túli) követelések (kölcsönök), nem tartós követelések, valamint a vásárolt követelések számviteli elszámolása. Értékvesztés, fordulónap után történő számlázás könyvelése elkülönítve a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítőknél
Értékvesztés elszámolása forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok, részesedések, saját részvények, üzletrészek, befektetett pénzügyi eszközök esetében.
A bérjárulékok kiegészítő mellékletben történő bemutatásának pontosítása. A szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás bemutatása jogcímenként, állománycsoportonkénti bontás nélkül. A diákok foglalkoztatásához kapcsolódó költségek számviteli besorolása
Az üzleti jelentés kötelező tartalmának bővítése a bizonyos nagyságrend feletti, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók tekintetében, ezen tétel ellenőrzésének megjelenítése a könyvvizsgálói jelentésben

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásaihoz való harmonizáció alapján eredménytartalékból lehetőség van jegyzett, de még be nem fizetett tőkét feltölteni. Adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat számviteli elszámolása, előírt osztalékhoz kapcsolódó gazdasági események könyvelési tételei. A tőkeemelés lehetőségeinek számviteli kezelése.
Támogatások elszámolása: fejlesztési célra kapott támogatások, költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások, saját tőkeként könyvelt támogatások. A kifizető által független félnek biztosított szolgáltatás elszámolása. Visszafizetendő támogatási tétel egyéb ráfordításként elszámolandó összegének pontosítása
A számviteli ellenőrzés fogalmának pontosítása

Átalakuláshoz kapcsolódó módosítások:
- Átalakulás során megszűnő gazdasági társaság letétbe helyezési kötelezettsége
- Az átalakulással létrejövő könyvviteli nyilvántartásait az átalakulás napját követő nappal nyitja meg Bankköltség elhatárolásának lehetősége

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 2. Tárgyi eszközök számviteli elszámolása
Tárgyi eszközök fogalma és jellemzői
Tárgyi eszközök csoportosítása (ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek, tárgyi eszközök értékhelyesbítése)
Tárgyi eszközök bekerülési értéke (beszerzés, apportként átvétel, többletként fellelt eszközök esetében, devizában felmerült vételár, devizában felmerült bankköltség, kamat, hatósági díjak, próbaüzemeltetés költsége és annak haszna)
A térítés nélkül – visszaadási kötelezettség nélkül – átvett, az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, apportként átvett tárgyi eszköz elszámolása
Saját előállítású tárgyi eszköz, befejezetlen beruházás állományba vétele
Üzembe helyezéshez kapcsolódó könyvelési teendők
A tárgyi eszköz mérlegtételeinek alátámasztása leltárral
A besorolás és az utólagos átsorolás jelentősége (immateriális javak közé, készletek közé, tárgyi eszközök közé történő besorolás elkülönítése)
Nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi lízing és a bérbevétel számviteli elszámolása
Értékcsökkenési leírás megtervezése (évek közötti felosztásánál figyelembe vehető tételek) terv szerinti értékcsökkenés elszámolása, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, adózás előtti eredményt növelő tételként előírt összegek, a terven felüli értékcsökkenés visszaírása, eszközök , amelyekre nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés
Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változás kezelése
Tárgyi eszközök értékhelyesbítésének alkalmazása, a valós érték meghatározása, bizonylati alátámasztása
Fejlesztési tartalék elkülönítése, fejlesztési tartalék nem felhasznált összegének elszámolása, fejlesztési tartalékból megvalósított tárgyi eszköz nyilvántartása, az értékcsökkenés elszámolásának adóalapra gyakorolt hatása
Tárgyi eszközök káreseményének számviteli elszámolása
Tárgyi eszközök eladása, térítés nélküli átadása, apportként átadása
A kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott tárgyi eszköz könyvelése
A gazdasági társaságnál a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények, üzletrészek ellenében átadott tárgyi eszköz könyvelése

Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet


***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600;( 061) 880-7666
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. ||