//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció
Könyvvezetési gyakorlati kézikönyv


BRUTTÓ ÁR: 40 110 Ft
Az ár tartalmazza az áfát, a csomagolási és szállítási költséget is.

Kreditpontgyűjtési lehetőség mérlegképes könyvelőknek

A kiadvány megvásárlásával a mérlegképes könyvelők számára előírt 16 kreditpont gyűjtésének lehetőségét egy fő részére 2018. december 31-ig díjmentesen biztosítjuk. Az adótanácsadói/ adószakértői/ okleveles adószakértői/ könyvvizsgálói kreditpontok gyűjtésére az előfizetés időtartama alatt biztosítunk lehetőséget. A kreditpontokat megszerezheti adózási és számviteli előadásainkon, valamint archív előadásaink megtekintésével is.

A könyvről:

A könyv a gyakorló könyvelők részére a számvitel tudnivalóit, lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását ismerteti általános és egyedi eseteken keresztül. Kézikönyvünk segítséget nyújt az éves beszámoló elkészítéséhez, ellenőrzéséhez, a számlarend és a számviteli politika készítéséhez. Segít a leltárt, a mérleget, az eredménykimutatást, a szöveges értékelések összeállításában, a speciális átalakulások beszámolóinak elkészítésében. Felkészülhet a devizás könyvvezetés gyakorlati alkalmazására. Beszámoló minták alapján tesztelheti saját munkáját, tudását. Kézikönyvünk a gyakorló könyvelő szemszögből mutatja meg a cégek működését meghatározó adózási-, bérszámfejtési- és számviteli ismereteket. Kötetünknek külön aktualitást ad a folyamatosan változó jogszabályi környezet, hiszen ezeket a változásokat követni nem éppen könnyű feladat még a legfelkészültebb szakemberek számára sem.
A gazdasági események egyértelmű elszámolása érdekében kézikönyvünk egy ajánlott számlakeret tükörre épül, amelyet akár saját vállalkozásánál is alkalmazhat. A gazdasági eseményeket és az azokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat, mint a helyes könyvelés, az adózás, az analitika, a bizonylatok és a vonatkozó joganyagok, mindig aktuálisan, napra készen forgathatja. A közérthető megfogalmazás, a sok példa, számítási segédlet, valamint a kapcsolódó esettanulmányok mind a napi gyakorlati munkát segítik. Szemléletes példáink segítségével rámutatunk azokra a hibákra, mulasztási lehetőségekre, amelyeket elkerülhet, így súlyos bírságoktól menekülhet meg. Részletesen kitérünk a számviteli törvény adójogi, közgazdasági, pénzügyi, társasági jogi vonatkozásaira is, hiszen egyik sem ragadható ki külön-külön, mert a gazdasági folyamatok összefüggnek egymással.


A szerzők:

Bihari Ágnes okleveles könyvvizsgáló
Horváth Józsefné okleveles adószakértő-könyvvizsgáló, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke
Kovácsné Horváth Éva Mónika okleveles adószakértő
Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének titkára

Lektor:
Dr. Vágyi Ferenc PhD egyetemi docens, intézetigazgató, NYME Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet

Tartalom:

1. Könyvvezetési kötelezettség (célja, módja, tartalma)
2. Számlakeret kialakítása, összefüggései
3. Számlatükör, gyakorlati útmutató a könyvvezetés bizonylati alátámasztására
4. Eszközök bemutatása, gyakorlati alkalmazása devizás tételekkel együtt
- Befektetett eszközök
= immateriális javak
= tárgyi eszközök
= befektetett pénzügyi eszközök
- Forgóeszközök
= készletek (vásárolt, saját termelésű)
= követelések
= értékpapírok
= pénzeszközök
- Aktív időbeli elhatárolások fajtái, alkalmazásuk fontossága

5. Források bemutatása, gyakorlati alkalmazása
- Saját tőke sajátosságai, tőkével kapcsolatos elszámolások
- Céltartalékok képzésének lehetőségei, előírásai
- Kötelezettségek előfordulási fajtái gyakorlati példákon keresztül
- Passzív időbeli elhatárolás fajtái, alkalmazása

6. Költségek bemutatása
- költségnem számla alkalmazása a gyakorlati munkában
- költséghely számla felmerülése a gyakorlati munkában
- költségviselő számla kapcsolata az 5-ös és 6-os számlaosztályhoz
- tevékenységek költségei, megjelenési formái

7. Önköltség és ráfordítások bemutatása 8 számlaosztály keretében
Önköltség fogalma, felmerülése a gyakorlati munkában
Egyéb ráfordítások helye, szerepe a napi számvitelben
Pénzügyi műveletek ráfordításainak fajtái
Rendkívüli műveletek ráfordításai (apport, térítés nélküli átadások)

8. Bevételek fajtái, alkalmazásuk a mindennapi munkában
Bevételek sajátosságai (belföld, Uniós, Unión kívüli)
Pénzügyi műveletek bevételi
Rendkívüli műveletek bevételei (apport, térítés nélküli ügyletek)

9. Beszámoló minták:
- átalakulásokhoz,
- sajátos egyszerűsített beszámolóhoz
- devizás áttéréshez
- konszolidációhoz

10. Könyvelői felelősség
A könyvelői felelősség – könyvelési szerződés
– A könyvelőirodák helyzete (helyzetismertetés, statisztikai adatok)
– A könyvelői felelősség háttere
– A könyvelési szerződés (a szerződés szabályai, tartalmi, felelősségi kérdései)
– A szerződés jellemzői, minősítései a felelősség szempontjából
– A szerződés alanya és tárgya
Az ügyfél helye és szerepe
A szolgáltatás tárgya és meghatározása
Megosztott felelősség
A díjfizetés
A díjbeszedés eszközei
– Kárelhárító technikák szerződéses rendszere
– A könyvelőirodai belső szabályozása és a szerződés

11. Könyvvizsgálói felelősség
- A felügyelő bizottság társasági jogi helyzete
- A felügyelő bizottságra vonatkozó hatályos magyar jogi szabályozásból következő felelősségi kérdések
- A könyvvizsgáló felelősség
- A könyvvizsgáló kötelezettségei a Ptk. (korábban: Gt.) rendelkezései alapján
- A könyvvizsgálóval kapcsolatos összeférhetetlenségi kritériumok
- Könyvvizsgálói kötelezettségek a számviteli törvényben

Általános Szerződési Feltételek